Naar inhoud

Presentatie

Setesco is een ingenieursbureau dat werd opgericht in 1957 en dat actief is op alle gebieden die verband houden met bouwconstructies, kunstwerken en civiele techniek.

Kennis

Solide expertise

ONZE DOELSTELLING
Onze cliënten doeltreffend advies en bijstand verlenen in onze vakgebieden, teneinde hun vastgoedinvesteringen te optimaliseren.

ONZE METHODE
Een echte adviesdienst leveren vanaf de eerste schetsen tot de oplevering van het gebouw.

ONZE REFERENTIES
De loyaliteit van onze vele publieke en particuliere klanten, die ons al vele jaren hun vertrouwen schenken.

Onze geschiedenis

Na 18 jaar beroepservaring opgedaan te hebben in de scheepsbouw, op het bureau SECO, en in de bedrijfsengineering, richt André Paduart zijn eigen studiebureau op. Tegelijk begint hij met cursussen aan de U.L.B. (Vrije Universiteit van Brussel).

Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Brussel, krijgt André Paduart een reeks studies toevertrouwd waaronder de meest markante, " LA FLECHE DU PAVILLON DU GENIE-CIVIL " (De pijl in dunne schalen van het paviljoen van de burgerlijke bouwkunde), hem bekendheid geeft.

Jacques Schiffmann voegt zich bij André Paduart, waarvan hij op enkele jaren tijd de rechterarm wordt. Het studiebureau ontwikkelt zich snel en diversifieert zijn activiteiten : openbare en privé gebouwen, bruggen, viaducten, metro's, waterbouwwerken.

Het studiebureau André Paduart wordt SETESCO NV, Société d'études techniques et scientifiques de la Construction (Vennootschap voor technische en wetenschappelijke studies in de bouw).

Guy Clantin begint bij Setesco. Zijn indiensttreding stemt overeen met enerzijds de informatisering van de stabiliteitsberekeningen en anderzijds de ontwikkelingen van de activiteiten van Burgerlijke Bouwkunde. Hij zal er de competente bewerker van zijn. Hij is eveneens assistent aan de U.L.B. (Vrije Universiteit van Brussel) voor de cursussen Bruggen en Metalen Constructies.

André Paduart wordt Ereprofessor benoemd aan de U.L.B. (Vrije Universiteit van Brussel), en blijft wetenschappelijk raadgever van Setesco.

André Paduart overlijdt plotseling op 27 februari.

Philippe Samyn voegt zich bij Jacques Schiffmann en Guy Clantin. Samen verwerven zij van de familie Paduart alle maatschappelijke aandelen van Setesco.

Luc Sottiaux versterkt het management-team.

Vanaf 01 januari 2000, deelt hij met J. Schiffmann de functie van afgevaardigd-bestuurder, waardoor de opvolging wordt voorbereid.

Reda Fares versterkt de ploeg van Setesco.

Van Binh Nguyen wordt vennoot van Setesco.

Luc Sottiaux is de enige afgevaardigde bestuurder.
Jacques Schiffmann is bestuurder en adviseur voor de N.V. Setesco.
Martin Veraart versterkt de ploeg van Setesco. Hij is ook assistent aan de ULB.

Na een welbestede loopbaan, gaat Guy Clantin met pensioen.

Samyn and Partners trekt zich terug uit het kapitaal van Setesco.
Honderd procent van de aandelen is in handen van de bestuurders en vennoten, die bij Setesco werken: Luc Sottiaux, Jacques Schiffmann en Nguyen Van Binh die, na 19 jaar ingenieur bij Setesco, dan bestuurder wordt.

Jacques Schiffmann trekt zich terug uit het kapitaal van Setesco maar blijft bestuurder.
Reda Fares en Martin Veraart, respectievelijk al 7 en 5 jaar ingenieur bij Setesco, worden vennoten.

Jacques Schiffmann trekt zich terug uit het raad va bestuur van Setesco maar blijft raadgever.
Reda Fares en Martin Veraart worden bestuurders.

Jacques Schiffmann gaat met welverdiende pension.

Na een welgevulde carrière, gaat Van Binh Nguyen met pension.

Luc Sottiaux trekt zich terug uit het kapitaal van Setesco.
Reda Fares en Martin Veraart houden de totaliteit van de aandelen van Setesco en worden afgevaardigde bestuurders.

Setesco

Een team tot uw dienst

De betrouwbaarheid van Setesco ligt in de algemene projectondersteuning. Dankzij één enkele projectmanager, vanaf de eerste pennenstreken van de architect tot de uiteindelijke oplevering en de dienst na verkoop, geniet elk project van een opvolging op maat, zo dicht mogelijk bij de realiteit van de werf.

Onze expertisegebieden zijn: kantoorgebouwen, woongebouwen, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, winkelcentra, hotels, kunstwerken, civieltechnische werken, enz.