Naar inhoud

Vanaf de eerste schetsen nemen wij deel aan studie vergaderingen met de architecten en de opdrachtgever. Deze fase wordt persoonlijk uitgevoerd door een van de partners.

Methodologie

Vervolgens worden opties en eerste ontwerpkeuzes voorgesteld en besproken om het project in ontwikkeling vanuit structureel oogpunt een solide basis te geven. Dit eerste deel van het werk van de ontwerper is essentieel: het voorkomt aarzelingen en terugtrekkingen in de latere fasen, die zeer nadelig zijn voor de geest van het studieteam, voor de termijnen en voor een goede coördinatie van de verschillende technieken.

Het team, bestaande uit een partner, een project directeur en een projectingenieur, is verantwoordelijk voor de follow-up, het ontwerpen het beheer van de studies tot de afronding van de aanbestedingsdocumenten, met inbegrip van de opstelling van de technische specificaties.

Deze werkwijze garandeert een hoge mate van samenhang in de studies en minimaliseert het risico van vergissingen of tekortkomingen in de coördinatie.

De uitvoeringsfase wordt dan geleid door een projectmanager-ingenieur die wordt bijgestaan door ontwerpers.

Voor elk project worden wekelijkse interne vergaderingen tussen de ontwerpingenieurs en de partners georganiseerd om op elk moment de eventuele behoeften van het ontwerpteam op te sporen en in alle omstandigheden de volledige overdracht van informatie en kennis uit vorige fasen te garanderen.

Tijdens de uitvoeringsfase worden alle door het bureau opgestelde documenten gecontroleerd door de projectingenieur, die verantwoordelijk is voor contacten, vergaderingen, berekeningen en toezicht op de uitvoering. Hij kan rekenen op de hulp van specialisten en op een ultramodern computersysteem. De verantwoordelijkheid van één enkele projectleider garandeert de samenhang van de studies in de uitvoeringsfase.

Teamgeest speelt een belangrijke rol in onze manier van werken, zowel intern voor de opvolging en ontwikkeling van studies als extern wat betreft onze relaties met de andere partijen die bij het bouwproces betrokken zijn (projecteigenaar, architecten, ingenieurs in speciale technieken, aannemers, veiligheidscoördinator, enz.)

Het is ondenkbaar dat ambitieuze studies worden uitgevoerd zonder dat alle partners deze geest voortdurend handhaven. Wij hebben dit tot een basisprincipe van onze werking gemaakt.

Structurele analyse

In de meeste gevallen worden onze projecten bestudeerd op basis van structurele berekeningsmodellen die zijn opgesteld met krachtige berekeningssoftware: © Scia Engineer van Nemetschek Group, © Robot Structural Analysis Professional van Autodesk, © Etabs Building analysis & Design van CSI, © Idea StatiCa, © Deltares software, © GEO5 van Fine Software.

Deze robuuste instrumenten helpen ons de globale en gedetailleerde berekeningen uit te voeren voor alle soorten projecten, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, rekening houdend met de verschillende fasen van het werk.

Deze zeer geavanceerde en volledige numerieke simulaties, waarbij de verkregen resultaten kritisch worden gevolgd, stellen ons in staat de verschillende mogelijke oplossingen voor elk project te evalueren, rekening houdend met de technische, financiële en logistieke vereisten van elke werflocatie.

Modellering en BIM-aanpak

Op elk van onze projecten, groot of klein, passen we een specifieke BIM-aanpak toe op basis van Autodesk's © Revit-software.

Ons hele team integreert deze aanpak systematisch in onze projecten.

Wij zijn ervan overtuigd dat de BIM-aanpak in de toekomst systematisch zal zijn voor iedereen die bij de bouw betrokken is en daarom hebben wij bij al onze projecten rekening gehouden met deze uitdaging.

Onze ervaring tot nu toe heeft ruimschoots aangetoond dat het een echte troef is om potentiële conflicten tussen de verschillende technische partijen op te lossen.